Nové komentáře

  Kategorie článků

  Naposledy hledané

  Doporučené stránky

  Pojištění cizinců

  Popis stránky: Informační stránka na téma pojištění cizinců a zdravotní pojištění pro cizince. Stránka nabízí základní informace o povinnostech ciznců při pobytu na území České republiky a poskytuje také srovnání pojišťoven nabízejících tento druh pojištění cizinců.
  Klíčová slova: Pojištění cizinců, pojištění pro cizince, zdravotní pojištění, pojištění, pojistka, finance, peníze

  Děkujeme Vám za Váš čas a návštěvu našeho blogu. Rádi uvítáme vaše komentáře k článkům tohoto webu.


  Sponzorované odkazy: 

  Pojištění cizinců – pojišťovny

  Pojišťovny

  V České Republice mohou cizinci naleznout čtyři pojišťovny poskytující zdravotní pojištění osobám, které nemají stále bydliště na území ČR. Všechny pojišťovny v ČR jsou evidovány v rejstříku České národní banky, která má ve své databázi pouze čtyři pojišťovny poskytující zdravotní pojištění cizincům. Pojišťovna VZP, a.s., která patří k pojišťovnám se státní účastí. Slavia pojišťovna a.s., nejstarší česká pojišťovna. UNIQA pojišťovna, a.s., která je součástí mezinárodní pojišťovací skupiny v Rakousku. MAXIMA pojišťovna, a.s., velmi mladá a rychle se rozvíjející pojišťovna. Osoby, které nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění a nejsou ani ze zemí Evropské Unie, mají povinnost uzavřít v ČR zdravotní pojištění, pojištění je cenově dostupné pro každého pracujícího člověka.

  Druhy pojištění

  Již jmenované čtyři pojišťovny poskytují velmi podobná pojištění cizinců na našem území. Jedná se o takzvané základní pojištění, které může mít u jednotlivých pojišťoven různá rozdělení podle ceny a to do výše plnění až 2,5 milionu korun. Druhé pojištění se nazývá komplexní, které poskytuje finanční náklady na zdravotní péči. Základní rozdíl mezi těmito dvěma pojištěními je doba, pro kterou se zřizují. Základní pojištění je určeno pro klienty, kteří budou v ČR setrvávat krátkodobě a to maximálně do 90 dnů. Toto pojištění zahrnuje základní pojištění, což je nutná a neodkladná zdravotní péče. Jedná se většinou o krátkodobé turistické pobyty. Komplexní pojištění je určeno především pro cizince, kteří plánují na území ČR nějaký delší pobyt na více než 90 dní. Pojištění lze srovnávat s takzvaným českým veřejným pojištěním, které poskytuje plnou zdravotní péči a legislativní požadavky pro udělení víza na dobu delší než 90 dní. Například u VZP pojišťovny je možnost získání slevy pro studenty nebo pro děti, které mají již pojištěné rodiče a nebo skupinové slevy, při pojištění 2 a více osob.

  Pojištění cizinců

  Pojišťovny s pojištěním cizinců

  Pojištění cizinců patří do speciálních pojištění a poskytují ho pouze určité pojišťovny. U nás je to asi pouze pět pojišťoven, které jsem našel. Jedná se o takzvané komerční zdravotní pojištění a poskytují ho pojišťovny VZP, Uniqa, pojišťovna Viktoria, Slavia, Maxima pojišťovna. Komerční zdravotní pojištění se liší od normálního, veřejného zdravotního pojištění tím způsobem, že existuje limit pojistného plnění. Limitován je i rozsah pokryté zdravotní péče.

  Rozdělení komerčního pojištění

  Komerční zdravotní pojištění má dvojí základní rozdělení na zdravotní pojištění pro případ neodkladné péče a zdravotní pojištění pro případ komplexní péče. Rozdíl je hlavně v délce pobytu cizinců. Druhý typ pojištění komplexní péče je doporučován cizincům při dlouhodobém pobytu. Důležité jsou hlavně pojistné smlouvy s podmínkami jednotlivých pojištění na co konkrétně se vztahují a do jaké míry plnění budou poskytování zdravotnické služby. Například pojištění může krýt náklady na péči o dítě do výše až 600 tisíc Kč.

  Poskytnutí azylu cizincům

  Cizinci mohou požádat o azyl na dobu neurčitou a po dobu azylu jsou považováni za cizince s povoleným trvalým pobytem. Jedná se o speciální případy, kdy se cizinci nemohou vrátit do své země a jsou nuceni zůstat. Cizincům, kterým byl udělen azyl mají určité ochrany a základní pojištění, které jim určí stát. Dále cizinci, kteří cestují a chtějí v Česku zůstat déle než devadesát dní, což je platnost víza, si musejí připlatit za zdravotní pojištění. Existují i případy, že cizinec nastoupí do zaměstnání a v tom případě všechny potřebné kroky spojené se získáním zdravotního pojištění musí zajistit jeho zaměstnavatel. Cizinec také může získat trvalý pobyt a tím pádem se automaticky stává zdravotně pojištěnou osobou České Republiky a samozřejmě to už si platí sám zdravotní pojištění u některé ze zdravotních pojišťoven co si vybral.

  Zdravotní pojištění cizinců

  Jste-li cizinec a přijíždíte do ČR například za prací, potřebujete zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění cizinců je určeno hlavně pro ty, kteří se chystají na našem území zdržet delší dobu.
  Komplexní zdravotní pojištění cizinců zahrnuje zdravotní péči ve stejném rozsahu jako české veřejné zdravotního pojištění.
  Základní zdravotní pojištění cizinců zahrnuje pouze neodkladnou zdravotní péči. Jedná se o různé semináře, dovolené a služební cesty na území České republiky.

  Co zahrnuje zdravotní pojištění cizinců?

  -ambulantní péči
  -léčení v nemocnici
  -neodkladné ošetření zubů
  -repatriaci

  Pokud cizinec žádá o povolení k pobytu, tak zdravotní pojištění cizinců je nutnou součástí.

  Občané ze zemí EU mají účast na veřejném zdravotním pojištění, pokud mají trvalý pobyt v ČR, nebo mají zaměstnavatele s trvalým pobytem v České republice. Dále tam spadají občané, kteří podléhají předpisům ČR-osoby výdělečně činné,osoby pobírající dávky atd. Cizinci mimo EU s trvalým pobytem se buď zaregistrují u jedné ze zdravotních pojišťoven, pokud tak neučiní, budou automaticky zaregistrování u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

  Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt, nemají tím pádem ani právo na veřejné zdravotní pojištění. Výjimka je, že mají za zaměstnavatele někoho s trvalým pobytem v ČR, pak je zaměstnavatel toto povinen nahlásit zdravotní pojišťovně.

  Cizinci jsou povinni být pojištěni po celou dobu, co se zdržují na území ČR. Pokud si tedy pobyt prodlouží, musí si prodloužit i zdravotní pojištění cizinců. Ale i tak nejde o nic strašného, za několika měsíční pobyt zaplatí jen pár tisíc korun.

  Pokud jste tedy cizinec a chystáte se na pobyt v České republice, určitě si zdravotní pojištění pro cizince sjednejte. V případě, že byste potřebovali jakékoliv zdravotnické služby a neměli byste pojištění, zaplatili byste si tučnou sumu, jelikož zdravotnické výlohy nejsou vůbec levná záležitost.